Zajęcia prowadzą pracownicy Zakładu Hydrogeologii Stosowanej

 

Przedmiot Wykład Ćwiczenia
Dynamika Wód Podziemnych dr Mirosław Wąsik dr Mirosław Wąsik
Geologia Inżynierska dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
mgr Agata Mickiewicz
Geoturystyka dr hab. prof. Henryk Marszałek —–
Górnictwo i Wiertnictwo dr inż. Mariusz Mądrala dr inż. Mariusz Mądrala
Gruntoznawstwo dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
Hydrogeologiczne Aspekty Budownictwa Wodnego dr hab. Jacek Gurwin dr hab. Jacek Gurwin
Hydrogeologia Regionalna dr hab. prof. Henryk Marszałek —–
Hydrogeochemia i Migracja Zanieczyszczeń dr inż. Mariusz Mądrala dr inż. Mariusz Mądrala
mgr Agata Mickiewicz
Metody Rekultywacji Zanieczyszczeń Chemicznych w Środowisku Gruntowo – Wodnym dr inż. Mariusz Mądrala —–
Metody Badań Parametrów Hydrogeologicznych dr Lech Poprawski dr Lech Poprawski
Metodyka Próbnych Pompowań dr hab. Jacek Gurwin
dr Mirosław Wąsik
dr hab. Jacek Gurwin
dr Mirosław Wąsik
Modelowanie Procesów Hydrogeologicznych dr hab. Jacek Gurwin dr hab. Jacek Gurwin
Ochrona Wód Podziemnych dr inż. Mariusz Mądrala dr inż. Mariusz Mądrala
Podstawy Monitoringu Środowiska Wodnego dr hab. Jacek Gurwin dr hab. Jacek Gurwin
Poszukiwanie i Rozpoznawanie Zasobów Wód Podziemnych dr hab. prof. Henryk Marszałek dr hab. prof. Henryk Marszałek
mgr Agata Mickiewicz
Praktikum Hydrogeologiczne —– dr Mirosław Wąsik
dr Jacek Gurwin
dr inż. Mariusz Mądrala
Warunki Gruntowowodne Posadowienia Obiektów Inżynierskich dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
dr Mirosław Wąsik
dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
dr Mirosław Wąsik
Hydrogeologia Górnicza dr hab. prof. Henryk Marszałek dr Mirosław Wąsik