Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu Hydrogeologii Stosowanej

 

Przedmiot Wykład Ćwiczenia
Dynamika wód podziemnych dr Mirosław Wąsik dr Mirosław Wąsik
Energetyka odnawialna dr Lech Poprawski
Fizyczno-mechaniczne własności gruntów dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
Geoekologia funkcjonalna wód powierzchniowych I podziemnych dr hab. prof. Jacek Gurwin dr hab. prof. Jacek Gurwin
Geologia inżynierska dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
dr Michał Rysiukiewicz
Geoturystyka dr hab. prof. Henryk Marszałek —–
Górnictwo i wiertnictwo dr Mirosław Wąsik
Groundwater modelling dr hab. prof. Jacek Gurwin dr hab. prof. Jacek Gurwin
Gruntoznawstwo dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
Gruntoznawstwo inżynierskie dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
Hydraulika dr hab. prof. Jacek Gurwin dr hab. prof. Jacek Gurwin
dr Mirosław Wąsik
Hydrogeochemia i migracja zanieczyszczeń dr hab. prof. Henryk Marszałek dr hab. prof. Henryk Marszałek
Hydrogeologia górnicza dr hab. prof. Henryk Marszałek dr hab. prof. Henryk Marszałek
Zespół ZHS
Hydrogeologia i geologia inżynierska – seminarium dr Lech Poprawski dr Lech Poprawski
Hydrogeologia regionalna dr hab. prof. Henryk Marszałek
Hydrogeologia z elementami hydrologii – ćwiczenia terenowe dr Michał Rysiukiewicz dr Michał Rysiukiewicz
Hydrogeologiczne aspekty budownictwa wodnego dr hab. prof. Jacek Gurwin dr hab. prof. Jacek Gurwin
Hydrologia I hydraulika dr Mirosław Wąsik
Kartowanie I dokumentowanie geologiczno-inżynierskie dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
Metody badań hydrogeologicznych – ćwiczenia terenowe dr Mirosław Wąsik
dr Lech Poprawski
Metody badań parametrów hydrogeologicznych – ćwiczenia terenowe dr Mirosław Wąsik
Metody remediacji zanieczyszczeń chemicznych w środowisku gruntowo-wodnym dr hab. prof. Henryk Marszałek
Metodyka próbnych pompowań dr hab. prof. Jacek Gurwin dr hab. prof. Jacek Gurwin
dr Mirosław Wąsik
Modelowanie procesów hydrogeologicznych Zespół ZHS Zespół ZHS
Modelowanie przepływu wód podziemnych dr hab. prof. Jacek Gurwin dr hab. prof. Jacek Gurwin
Monitoring środowiska dr hab. prof. Jacek Gurwin
dr Lech Poprawski
Nowe rozwiązania I metody badawcze w hydrogeologii – seminarium dr Lech Poprawski
Oceny oddziaływania na środowisko dr Lech Poprawski
Oceny oddziaływania na środowisko – elementy abiotyczne dr Lech Poprawski dr Lech Poprawski
Ochrona i monitoring wód podziemnych Zespół ZHS Zespół ZHS
Odnawialne źródła energii dr Lech Poprawski dr Lech Poprawski
Odwadnianie wykopów dr Mirosław Wąsik dr Mirosław Wąsik
Podstawy mechaniki gruntów Zespół ZHS
Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód odziemnych dr hab. prof. Henryk Marszałek dr hab. prof. Henryk Marszałek
dr Michał Rysiukiewicz
Technologie rekultywacji obszarów zdegradowanych Zespół ZHS Zespół ZHS
Warunki posadowienia obiektów budowlanych dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
dr Mirosław Wąsik
dr hab. prof. Krystyna Choma-Moryl
dr Mirosław Wąsik
Wiertnictwo dr hab. prof. Henryk Marszałek dr Mirosław Wąsik
Wody lecznicze I termalne dr hab. prof. Henryk Marszałek dr hab. prof. Henryk Marszałek
Wybrane metody rekultywacji terenów przekształconych antropogenicznie Zespół ZHS Zespół ZHS