Spitsbergen
Polar Expedition

Okolice Stacji Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego
na Spitsbergenie im. Stanisława Baranowskiego

Studenci geologii
przy wulkanie błotnym

Ćwiczenia terenowe z geologii regionalnej i złóż

Krystalinik Sudetów Zachodnich

Wiercenie piezometrów do monitoringu wód podziemnych

  • Witajcie na stronie Zakładu Hydrogeologii Stosowanej

    Prace badawcze Zakładu Hydrogeologii skupiają się nad występowaniem wód podziemnych w formacjach skalnych Dolnego Śląska, jakością wód podziemnych ich kartografią i ochroną. Szczególne miejsce zajmują dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz zmiany warunków hydrogeologicznych pod wpływem działalności człowieka (górnictwo, eksploatacja wód podziemnych) […]

Oferta

Badania z zakresu prac hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i ochrony środowiska gruntowo-wodnego

Badania

Instytut Nauk Geologicznych jest jednym z najważniejszych ośrodków badań geologicznych w Polsce

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników i doktorantów Zakładu Hydrogeologii Stosowanej

Programy zajęć

Programy zajęć do pobrania

Galeria